Media

MEDIA

MEDIA

REZULTATY PROJEKTU Poniżej: 9 Własnych wersji piosenki Kate Perry „I Kissed the Girl” – zremiksowanych przez uczniów 1-wszej grupy! Teledysk własnej wersji piosenki: LP „Lost On You” w wykonaniu stażystów 3-ciej grupy! Impreza upowszechniająca projekt: Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień w MCK w Rudzie Śląskiej: Wywiady z uczestnikami mobilności stażowych w Portsmouth z projektu ERNiN: