O PROJEKCIE

Projekt „Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień” został stworzony w celu poszerzenia i doskonalenia wiedzy i umiejętności uczniów w dziedzinie treści nauczanego zawodu technika realizacji nagrań i nagłośnień oraz nabycia doświadczeń w kontaktach z profesjonalnymi realizatorami nagrań i nagłośnień, w szczególności dotyczących kształcenia w przedsiębiorstwach stosujących współczesne techniki i technologie nagraniowe i nagłośnieniowe oraz dysponujących odpowiednią bazą techniczną. Doskonalenie języka angielskiego w warunkach życia w kraju anglojęzycznym, w tym języka zawodowego, stosowanego w branży muzycznej i show-biznesie oraz poznanie kultury i specyfiki kraju goszczącego, poruszanie się i asymilacja w wielokulturowym środowisku brytyjskiego miasta to kolejne cele tego projektu.

Program mobilności stażowych zostanie zrealizowany w trakcie dwutygodniowych staży w miejscowości Portsmouth na południowym wybrzeżu Anglii. Na praktyki wyjadą uczniowie technikum w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień – wyjazdy odbędą się w 10 – osobowych grupach w trybie jesień – wiosna. W sumie w ciągu 2 lat w czterech grupach wyjedzie 40 uczniów. Każdej grupie będzie towarzyszył nauczyciel ze szkoły, a opiekę na miejscu ze strony partnera przyjmującego grupy zapewni opiekun – koordynator grupy. Partner zagraniczny – firma Training Vision zapewni miejsca odbywania stażu i szkolenia naszych uczniów. Należeć do nich będą, między innymi takie instytucje jak: Kings Theatre z Portsmouth, University of Portsmouth – wydział sztuki i mediów, Express FM – lokalna rozgłośnia radiowa, Portsmouth Film Society, Highbury College, Titchfield Theatre oraz studia Point Blank i London Film Academy z Londynu. Ocenę nabytych umiejętności i wiedzy będzie określał dokument ECVET Skills Portfolio, na podstawie którego uczniowie otrzymają certyfikaty ECVET. Oprócz tych certyfikatów praktykanci otrzymają certyfikaty ukończenia stażu wystawione przez naszego partnera i certyfikaty Europass Mobilność. Ważnym elementem całego projektu będzie program przygotowania kulturowego, pedagogicznego i językowego przed rozpoczęciem stażu oraz program kulturowy w trakcie pobytu. Planowane są wycieczki do miejsc o walorach poznawczych, takich jak: Portsmouth, Londyn, Wyspa Wight i inne oraz udział w imprezach kulturalnych pod kątem profesji uczestników. Te punkty programu pozwolą poznać specyfikę Wielkiej Brytanii z jej bogatą historią i kulturą. Uczniowie będą zakwaterowani u rodzin angielskich, co ułatwi im szlifowanie języka angielskiego i poznanie kultury i obyczajów Anglików. Na każdym etapie będzie prowadzona wszechstronna ewaluacja, a w trakcie projektu, jak i po jego zakończeniu działania upowszechniające. Po powrocie ze stażu uczniowie otrzymają stosowne oceny z mobilności stażowej i wpisy na świadectwie.